Improved Mobitity

Projekto “Geresnis mobilumas” tikslas yra nustatyti veiksnius, kurie padėtų įvertinti sėkmingo profesinių mokyklų mokinių mobilumo Europoje tikimybę.

Pastaraisiais metais besimokančiųjų mobilumas tampa vis svarbesnis profesiniame mokyme, o įvairios institucijos pripažįsta, kad profesinė praktika užsienyje yra veiksmingas įgyjamos kvalifikacijos priedas. O kas užtikrina sėkmingą mobilumą?

Europos Sąjunga yra iškėlusi tikslą, kad 6 proc. profesinių įstaigų mokinių turėtų praleisti dalį savo mokymosi laiko užsienyje. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vokietija, išsikėlė dar ambicingesnį – 10 proc. – tikslą. Tačiau iš tikrųjų 2015 m. šis rodiklis siekė tik 4 proc. Todėl yra tikslinga skirti dėmesį šio rodiklio didinimo priemonėms.

Projekto vykdymo metu bus siekiama apibrėžti mobilumo sėkmę lemiančius veiksnius. Numatoma apklausti tris skirtingas dalyvių grupes.

Pirmąją grupę sudarys asmenys, besidomintys mobilumu. Atsakę į pateiktus klausimynus,  jie galės sužinoti savo svarbiausius asmenybės bruožus bei pasitikrinti, ar jiems verta dalyvauti mobilumo projekte .

Antrosios grupės dalyviai bus mokiniai, šiuo metu esantys stažuotėje užsienyje. Jie turės galimybę daugiau sužinoti apie save ir padidinti pasitikėjimą savimi. Teigiami ir neigiami dalykai, išryškėjantys mobilumo metu, padės geriau suvokti ir spręsti kylančias problemas. Šios grupės apklausą atliks projekto konsorciumo nariai. Dauguma projekto partnerių turi sukaupę didelę patirtį, kaip prižiūrėti ir bendrauti su mobilumo projektų dalyviais.

Trečiajai grupei priklauso tie dalyviai, kurie jau grįžo iš mobilumo užsienyje.  Jų bus teiraujamasi apie stažuotės poveikį  ir asmeninius pasiekimus.

Vis labiau globalėjančioje Europoje mobilumas yra viena pagrindinių priemonių, suteikiančių jauniems žmonėms tarptautinės patirties ir įgūdžių, reikalingų konkurencingoje darbo rinkoje. Šio projekto inovatyvumas  – tai visapusiškas sėkmės veiksnių nagrinėjimas, atsižvelgiant į skirtingų tikslinių grupių mobilumo patirtis.

Projektą “Geresnis mobilumas” koordinuoja TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos  Erasmus+ programą. Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos, Italijos ir Belgijos.

Programa: Erasmus +

Pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

Veikla: Strateginė partnerystė

Pagrindinis projekto tikslas: Dalijimasis gerąja patirtimi

Projekto pradžia: 01.10.2018

Projekto pabaiga: 31.03.2020

Projekto trukmė: 18 mėnesių

Dauer: 18 Monate