Antrasis tarptautinis projekto susitikimas Madride, 2019 metų Sausio 21 – 22 dienomis

Antrojo tarptautinio projekto susitikimo darbo etape visi partneriai aptarė klausimynų, kurie turėjo būti sukurti, turinį. Taip pat buvo aptartas kiekvieno partnerio parengtos SSGG analizės turinys, siekiant rasti tinkamą klausimyno dizainą su teisingais klausimais. Tokiu būdu partneriai iš pradžių parengė individualių anketų turinį. Visi partneriai sutarė suformuluoti ne daugiau kaip 10–15 klausimų, susijusių su sėkmės veiksniais ir mobilumo kliūtimis.

Klausimynai turėtų būti nukreipti į asmenybės bruožus, bet taip pat bendruosius bruožus. Visi klausimai turėtų būti lengvai suprantami, o klausimyne turėtų būti tik uždari klausimai. Be to, buvo aptarta, kaip gali būti sėkmingai įgyvendinta būsimoji apklausa ir kada turi būti paruošti klausimynai pirmajai tikslinei grupei (besimokantiesiems). Visi partneriai sutarė, kad klausimynai reikalingi kuo skubiau.

Taip pat visi sutiko sudaryti tris skirtingus klausimynus keturioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui: 1. Klausimynas: Mokiniams, 2. Klausimynas: Mokytojams / Profesinio mokymo centrams / Institucijoms / Asociacijoms ir 3. Klausimynas: Įmonėms.

Be to, siekiant įgyti daugiau žinių apie kliūtis, buvo pasiūlyta apklausti ir mobilumo nesidominčius mokinius.