Šeštasis tarptautinis projekto susitikimas Lježe, 2019 metų Gruodžio 9 – 10 dienomis.

Galutiniai apklausos su praktikantais rezultatai ir interviu su institucijomis

Visi partneriai aptarė naujausią apklausos statusą.

Po visų partnerių didelių pastangų siekiant pasiekti svarbiausius skaičius, buvo pasiekti tokie galutiniai skaičiai: 432 iš 640 klausimynų, bei 46 iš prognozuotų 50 interviu.