Final results now online

The Erasmus+ project „Improved Mobility“ was successfully completed and closed on 31 March 2020. We are pleased to present the results of the project on this page. Click on the document icon in this article to view and download the „Improved Mobility“ final results inEnglish language. Other languages available: German Lithuanian French Italian Spanish

Septintasis tarptautinis projekto susitikimas Miunchene, 2020 metų Kovo 16 – 17 dienomis (Virtualiai).

Paskutiniame tarptautiniame susitikime, kuris iš pradžių turėjo vykti Miunchene, visi projekto partneriai susitiko virtualiai. Internetinėje platformoje „GoToMeeting“ visi partneriai buvo pakviesti ir susitiko 2020 m. Kovo 16 d. Tam, kad būtų galima tęsti projekto turinio kūrimą net „Covid-19“ laikais, susitikimas buvo skirtas galutiniams rezultatams suderinti. Buvo susitarta, kad visi svarbiausi projekto rezultatai bus sujungti skleisti … Read more

Penktasis tarptautinis projekto susitikimas Kerpene/Kelne, 2019 metų rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis.

Susitikimo metu buvo aptartas dabartinis apklausos statusas. Kadangi dar nebuvo pasiektas bendras apklausiamų besimokančiųjų skaičius, partneriai siekė ir toliau perduoti klausimyną besimokantiesiems po mobilumo. Šiuo metu buvo surinktos 303 iš 640 anketų. Dauguma partnerių teigė, kad jie vis dar yra labai patenkinti tuo, kad pasikeitė apklausos metodas ir kad dabar besimokantieji yra apklausiami prieš ir … Read more

Ketvirtasis tarptautinis projekto susitikimas Vilniuje, 2019 metų Birželio 3 – 4 dienomis.

Susitikimo metu buvo aptartas dabartinis apklausos statusas. Tai vyko atsižvelgiant į tai, kad dabar buvo išskirtos tik dvi tikslinės grupės: prieš ir po mobilumo. Kadangi bendras apklausiamų stažuotojų skaičius dar nebuvo pasiektas, partneriai siekė ir toliau siųsti klausimyną stažuotojams po mobilumo. Visi partneriai buvo įsitikinę, kad metodo pakeitimas yra perspektyvus ir kad iš pradžių planuotas … Read more

Trečiasis tarptautinis projekto susitikimas Vičencoje, 2019 metų Balandžio 11 – 12 dienomis.

Visi partneriai aptarė dabartinį apklausos statusą. Dauguma teigė, kad sunku atskirti tris tikslines grupes (mokiniams) labai sunku ar net neįmanoma. Todėl buvo pasiūlyta pakeisti metodus. Tokiu būdu tikriausiai būtų galima pasiekti ne mažiau reikšmingų rezultatų. Reikėtų padaryti keitimą, sumažinant tikslines grupes nuo trijų iki dviejų. Todėl nuo šiol po mobilumo metu turėtų būti apklausiami tik … Read more

2019 metų Vasaris

Sukurti klausimynai nuo šiol buvo prieinami internete ir visomis penkiomis partnerių kalbomis: vokiečių, ispanų, italų, lietuvių ir prancūzų. Šioje anketoje nagrinėjami mobilumo sėkmės veiksniai ir kliūtys švietimo srityje visoje Europoje.

Antrasis tarptautinis projekto susitikimas Madride, 2019 metų Sausio 21 – 22 dienomis

Antrojo tarptautinio projekto susitikimo darbo etape visi partneriai aptarė klausimynų, kurie turėjo būti sukurti, turinį. Taip pat buvo aptartas kiekvieno partnerio parengtos SSGG analizės turinys, siekiant rasti tinkamą klausimyno dizainą su teisingais klausimais. Tokiu būdu partneriai iš pradžių parengė individualių anketų turinį. Visi partneriai sutarė suformuluoti ne daugiau kaip 10–15 klausimų, susijusių su sėkmės veiksniais … Read more

Pirmasis tarptautinis projekto susitikimas Kelne, 2018 metų spalio 10 – 11 dienomis.

Pirmojo tarptautinio projekto susitikimo darbo etape visi partneriai aptarė standartus ir tvarką / bendruosius tikslus, dėl kurių vėliau susitarė. Partneriai sutarė, kad sutelks dėmesį į mokslinius tyrimus, apimančius sėkmės veiksnius ir kliūtis. Be to, jie sutarė, kad turėtų būti atlikta visų tikslinių grupių SSGG analizė: Mokiniai – Mokiniai / Profesinio mokymo centrai – Įmonės – … Read more